สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอาชนะที่ <em> ประธานาธิบดี </ em> ...

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอาชนะที่ <em> ประธานาธิบดี </ em> ...

บทความนี้ปรากฏขึ้นก่อน https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-battus-la-presidentielle-les-pro-kabila-gardent-l-assemblee-6168028