วิธีระบุตัวตนของคุณในความสัมพันธ์ที่ควบคุม

การมีความสัมพันธ์ในการควบคุมอาจทำให้คุณรู้สึกว่าน้ำหนักมหาศาลกำลังทับคุณอยู่ รู้สึกราวกับ ...

การให้อภัย HIV 'ผู้ป่วยในลอนดอน' ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใกล้กว่าการรักษา

บุคคลที่สองอยู่ในการให้อภัยอย่างยั่งยืนจาก HIV-1 ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์หลังจากหยุดการรักษาและมีแนวโน้มที่ ...