กระทรวงเยาวชนและการศึกษาพลเมืองมอบทุนการศึกษา 300 ทุนแก่เยาวชน

0 94

หลังจากแถลงข่าวประกาศข้อเสนอการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Minjec ผ่าน linchpin ซึ่งเป็นหอดูดาวเยาวชนแห่งชาติ (ONJ) ​​รวบรวมข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เพื่อเชิญพวกเขาให้ส่งข้อความ ของโอกาสนี้กับเยาวชน

Photo de conférence – DR

เป็นศูนย์อเนกประสงค์สำหรับการส่งเสริมการอ้างอิงของเยาวชนในยาอุนเด (CMPJ-Réf.Ydé) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับการประชุมครั้งนี้ด้วยการกด ในระหว่างการแลกเปลี่ยนนี้เจ้าหน้าที่ของ CMPJ-Ref.Ydé, ONJ และศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสำหรับศิลปหัตถกรรม (CFPAM) อธิบายให้สื่อมวลชน, สรุปของทุนการศึกษาอาชีวศึกษานี้ที่นำเสนอโดย รัฐบาลและที่ดูเหมือนของขวัญปีใหม่สำหรับเยาวชนของยาอุนเดและสภาพแวดล้อม

ONJ ต้องการยุติความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

En effet, la communication sur l’offre des bourses de formation professionnelle était d’abord assurée par le CFPAM. Beaucoup de jeunes pensaient qu’il s’agissait d’une arnaque et passait à côté de telles opportunités. L’ONJ au regard de ses missions régaliennes a décidé de tordre le cou aux stéréotypes, aux idées reçues formulées par les jeunes au sujet de ces bourses, en mettant à contribution désormais la presse. Le gouvernement du Cameroun est soucieux de l’épanouissement de sa jeunesse et leur offre des opportunités en matière d’insertion professionnelle et de création d’emploi, bref de l’adéquation formation-emploi. Cette opportunité est accessible à tous les jeunes camerounais. Pas besoin d’avoir des « godasses », pas besoin d’être parrainé pour accéder à la bourse.

โครงสร้างของทุนการศึกษามกราคม 2020

Les bourses de formation professionnelle sont accessibles aux jeunes de 15 à 35 ans. Pour cette session le Minjec a offert 300 bourses.  L’admission se fait sur étude de dossier. Les dossiers sont recevables tous les jours ouvrables au secrétariat du Chef du CMPJ-Réf.Ydé. Pour bénéficier de cette bourse, il faut être inscrit sur la plate-forme de l’ONJ. La formation dure 8 mois et les 2 derniers mois sont consacrés au stage en entreprise. L’approche genre est prise en compte. Les candidatures féminines sont encouragées. Les personnes provenant des couches sociales défavorisées sont aussi pris en compte. Le délai de cette vague de bourse est fixé pour le 31 janvier 2020, à 16h.

La formation a lieu au CFPAM, situé à Ekounou.  Avant la formation proprement dite, les bénéficiaires de la bourse sont réarmés moralement pendant une semaine. Pendant les une semaine également, les détenteurs de la bourse font également des séances de sport.  Passé cette étape, le CFPAM prend le relais pour la formation. Les formations relèvent d’une part de l’informatique : Secrétariat bureautique, Secrétariat comptable, Secrétariat de direction, maintenance informatique et réseau, web master. D’autre part les formations relèvent aussi du multimédia : infographie, montage audio-visuel, développeur d’application). Enfin, il y a les formations qui relèvent de la gestion : Montage et gestion des projets, gestion des ressources humaines, comptabilité informatisé et gestion, comptabilité et gestion des entreprises, gestion des établissements de microfinance.

จุดสิ้นสุดของการฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นใบรับรองการสิ้นสุดการฝึกอบรมที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและการศึกษาของพลเมือง นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการสอบระดับชาติที่จัดโดยกระทรวงการจ้างงานและการฝึกอบรมสายอาชีพ สำหรับปี 2019 มีคนหนุ่มสาว 250 คนได้รับการฝึกฝนโดย CFPAM

การค้นพบ ONJ

หอสังเกตการณ์เยาวชนแห่งชาติเกิดขึ้นตามแผนเยาวชนสามปีที่กำหนดโดยประมุขแห่งรัฐในปี 2016 ONJ เป็นแพลตฟอร์ม Minjec เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างที่รับผิดชอบของคนหนุ่มสาวใน การใช้งาน นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่น ๆ การเฝ้าติดตามการปฐมนิเทศการรับรู้และการระดมพลของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม


บทความนี้ปรากฏขึ้นก่อน https://www.lebledparle.com/societe/1111203-yaounde-le-ministere-de-la-jeunesse-et-de-l-education-civique-offre-300-bourses-aux-jeunes

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่