Coronavirus แสดงนักการเมือง "สนใจสนทนา" Mazerolle - VIDEO กล่าว

0 0บรรณาธิการ - สำหรับ Olivier Mazerolle ถ้า coronavirus ทำให้โรงพยาบาลของรัฐกลับมายืนอีกครั้งมันจะ "อาจไม่เป็นอันตราย 100%"

https://www.rtl.fr/actu/politique/le-coronavirus-montre-l-interet-du-dialogue-aux-politiques-dit-mazerolle-7800171294

วิดีโอนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่ https://www.youtube.com/watch?v=5wU8NkPY8u8

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่