หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์

หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์

 

หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์

มีหนังสือหลายเล่มที่เปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์และมีอิทธิพลต่อผู้อ่านทุกรุ่น ในบทความนี้ เราจะสำรวจหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อวัฒนธรรม สังคม และการเมือง

 1. คัมภีร์ไบเบิล                                                                                                                                                                                        พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล โดยได้หล่อหลอมวัฒนธรรมตะวันตกและมีอิทธิพลต่อศาสนา วรรณกรรม และศิลปะมาหลายศตวรรษ คำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลมีอิทธิพลต่อกฎหมาย การเมือง และศีลธรรม ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น ขบวนการต่อต้านการล้มเลิกทาส

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 2. อัลกุรอาน                                                                                                                                                                                       คัมภีร์กุรอานเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ศรัทธาหลายล้านคนทั่วโลก มันมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม วรรณกรรม และศิลปะของอิสลาม และยังใช้เป็นแนวทางทางศีลธรรมและจริยธรรมอีกด้วย

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 3. The Divine Comedy                                                                                                                                                            The Divine Comedy เขียนโดย Dante Alighieri ถือเป็นหนึ่งในบทกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณคดีอิตาลีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและนักเขียนหลายคน อธิบายการเดินทางผ่านนรก นรก และสวรรค์ และสำรวจประเด็นศาสนา การเมือง และศีลธรรม

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 4. ความพยายาม                                                                                                                                                                                   บทความของ Michel de Montaigne มีอิทธิพลต่อปรัชญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมยุโรป หนังสือเล่มนี้สำรวจหัวข้อต่างๆ เช่น ธรรมชาติของมนุษย์ การเมือง ศาสนา และศีลธรรม และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียน เช่น เชกสเปียร์และเบคอน

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 5. คริสตจักรพ่อ                                                                                                                                                                  Church Fathers เป็นกลุ่มนักศาสนศาสตร์คริสเตียนที่มีอิทธิพลต่อหลักคำสอนและเทววิทยาของคริสเตียนมาหลายศตวรรษ งานเขียนของพวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เชื่อหลายชั่วอายุคนและหล่อหลอมเทววิทยาของคริสเตียน

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 6. เมืองหลวง                                                                                                                                                                                       ทุนที่เขียนโดยคาร์ล มาร์กซ์ มีอิทธิพลต่อการเมืองและปรัชญาทั่วโลก หนังสือเล่มนี้สำรวจแนวคิดของการต่อสู้ทางชนชั้นและระบบทุนนิยม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 7. ต้นกำเนิดของสายพันธุ์                                                                                                                                                              ต้นกำเนิดของสายพันธุ์ของ Charles Darwin เปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจวิวัฒนาการและมีอิทธิพลต่อชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้สำรวจทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากชุมชนวิทยาศาสตร์

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 8. การเดินทางของกัลลิเวอร์                                                                                                                                                         Gulliver's Travels โดย Jonathan Swift เป็นเรื่องราวเสียดสีที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจหัวข้อการเมือง สังคม และศีลธรรม และนักเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจเช่น Mark Twain

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 9. เจ้าชายเลอ                                                                                                                                                                                    The Prince โดย Niccolò Machiavelli มีอิทธิพลต่อการเมืองและปรัชญา หนังสือสำรวจประเด็นการเมืองและ คุณธรรมและถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองมานานหลายศตวรรษ
  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES

   

 10. เลส์Misérables                                                                                                                                                                               Les Miserables โดย Victor Hugo เป็นนวนิยายคลาสสิกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจประเด็นความยากจน ความอยุติธรรมทางสังคม และการไถ่บาป และเป็นแรงบันดาลใจในการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ละครเพลง และงานวรรณกรรมอื่นๆ

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  หนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุด 20 เล่มในประวัติศาสตร์ รีเลย์ TELES
 1. ดอนกิโฆเต้                                                                                                                                                                      Don Quixote โดย Miguel de Cervantes ถือเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวรรณกรรมสเปนและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจธีมของอุดมคติ ความบ้าคลั่ง และเกียรติยศ และเป็นแรงบันดาลใจในการดัดแปลงภาพยนตร์และงานวรรณกรรม
 2. สาธารณรัฐ                                                                                                                                                                                      สาธารณรัฐของเพลโตถือเป็นหนึ่งในบทสนทนาทางปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและมีอิทธิพลต่อปรัชญาและการเมือง หนังสือเล่มนี้สำรวจหัวข้อความยุติธรรม ศีลธรรม และการเมือง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคิด เช่น รูสโซและมาร์กซ์
 3. สงครามและสันติภาพ                                                                                                                                                                            War and Peace โดย Leo Tolstoy ถือเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจธีมของสงคราม สันติภาพ และความรัก และได้แรงบันดาลใจในการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และงานวรรณกรรม
 4. แถลงการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์                                                                                                                                           แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์โดยคาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริช เองเงิลส์มีอิทธิพลต่อการเมืองและปรัชญาทั่วโลก หนังสือเล่มนี้สำรวจแนวคิดของสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม
 5. ยูลิสซิ                                                                                                                                                                                               Ulysses ของ James Joyce ถือเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และจิตสำนึก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานวรรณกรรมและการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
 6. นิทาน                                                                                                                                                                                         นิทานของ Jean de La Fontaine มีอิทธิพลต่อวรรณคดีและวัฒนธรรมฝรั่งเศส หนังสือเล่มนี้สำรวจประเด็นเรื่องศีลธรรมและการเมือง และใช้เป็นคู่มือทางศีลธรรมสำหรับผู้อ่านรุ่นเยาว์
 7. บทเพลงแห่งโรแลนด์                                                                                                                                                                    Le Chant de Roland เป็นบทกวีมหากาพย์ของฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจหัวข้อศาสนา การเมือง และศีลธรรม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานวรรณกรรมและการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
 8. พันหนึ่งราตรี                                                                                                                                                                   อาหรับราตรีเป็นชุดนิทานตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจธีมของความรัก สงคราม และการผจญภัย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานวรรณกรรมและการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
 9. หนังสือแห่งความตาย                                                                                                                                                                         The Book of the Dead เป็นข้อความเกี่ยวกับงานศพของชาวอียิปต์ที่มีอิทธิพลต่อศาสนาและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจหัวข้อของชีวิตหลังความตาย ศาสนา และศีลธรรม และเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติทางศาสนาและงานวรรณกรรม
 10. เต้าเต๋อจิง                                                                                                                                                                          Tao Te Ching ของ Lao Tzu ถือเป็นหนึ่งในตำราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปรัชญาจีนและมีอิทธิพลต่อปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้สำรวจธีมของเต๋า (แนวทาง) และยี่ (การกระทำที่ถูกต้อง) และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคิดเช่นขงจื๊อและจ้วงจื่อ

โดยสรุป หนังสือทั้ง 20 เล่มนี้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม สังคม และการเมืองตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา พวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวทางศาสนา การเมือง และสังคม และหล่อหลอมวิธีที่เราเข้าใจโลกรอบตัวเรา แม้ว่าหนังสือเหล่านี้แต่ละเล่มจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทุกเล่มล้วนมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อผู้อ่านรุ่นต่อๆ ไป ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รักวรรณกรรม ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ คุณจะพบแนวคิดและธีมในหนังสือเหล่านี้ที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจและน่าหลงใหล

10 เคล็ดลับสำหรับการออมเงินทุกวัน