Mballa II Terror ขึ้นครองราชย์: พลเมืองของแคเมอรูนอยู่ในความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง »

 

Mballa II Terror ครองราชย์: พลเมืองของแคเมอรูนอยู่ในความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1: โจมตีบ่อย

Yaoundé : deux nouveaux postes de police pour renforcer la sécurité autour  de Bastos et Tsinga

ในเขต Mballa II ประชาชนมักตกเป็นเป้าของกลุ่มโจรนอกกฎหมาย สร้างความหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัย

ตอนที่ 2: การเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่

Les forces de l'ordre accusées de trouble à l'ordre public

ผู้อยู่อาศัยประณามการเพิกเฉยของกองกำลังแห่งความสงบเรียบร้อยและหันมาจัดระเบียบตนเองเพื่อความปลอดภัย

ตอนที่ 3: Mballa II ของพลเมืองตื่นตัว

Actualités Cameroun :: Insécurité : Les populations de Mballa II vivent la  peur au ventre :: Cameroon news

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโจร แต่กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่และกำลังขอความช่วยเหลือ