กินี: สิบสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Aly Touré ผู้พิพากษาต่อต้านการทุจริตของ Mamadi Doumboya Jeune Afrique


กินี: สิบสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาลี ตูเร ผู้พิพากษาต่อต้านการทุจริตของมามาดี ดุมโบยา

อัยการพิเศษของศาลเพื่อการปราบปรามความผิดทางเศรษฐกิจและการเงิน (Crief) เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีหลายคดีโดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญในระบอบอัลฟ่ากงเดที่ล่มสลาย อยู่ในข่าวเป็นประจำนับตั้งแต่การปราบปรามในปี 2021

บทความนี้ปรากฏขึ้นก่อน https://www.jeuneafrique.com/1500743/societe/guinee-dix-choses-a-savoir-sur-aly-toure-le-magistrat-anti-corruption-de-mamadi-doumbouya/


.