ด่วน: สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ/รถยนต์, สื่อแอฟริกา – วิดีโอ

br>

ด่วน: สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ/รถยนต์การประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เรื่อง สถานการณ์ในสาธารณรัฐอัฟริกากลาง

วิดีโอนี้ปรากฏครั้งแรกบน https://www.youtube.com/watch?v=KeLL3zQJnXo

.